Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία helpdesk

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Ωρες εξυπηρέτησης 10.00-22.00
210-5381328
helpdesk@t4e.sch.gr

Open eClass © 2003-2020