Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ο δικτυακός τόπος https://eclass.t4e.sch.gr/ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, το e-mail, την ειδικότητα και την ιδιότητα των χρηστών όπως παρέχονται αυτά από τα στοιχεία λογαριασμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ / sch.gr). Η είσοδος χρηστών επιτρέπεται μόνο στους επιμορφωτές και επιμορφούμενους που συμμετέχουν στo πρόγραμμα επιμόρφωσης Τ4Ε (Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση).

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος (ταυτοποίηση χρηστών, επικοινωνία επιμορφωτών και επιμορφούμενων, έκδοση βεβαιώσεων) και δε δημοσιοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Οι χρήστες έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να προσθέσουν στο προφίλ τους πληροφορίες όπως τηλέφωνο, φωτογραφία και άλλα προσωπικά στοιχεία. Η υπηρεσία δε χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, και επιτρέπει την εμφάνισή τους μόνο σε άλλους χρήστες της πλατφόρμας εφόσον ο ιδιοκτήτης του προφίλ ενεργοποιήσει τη σχετική επιλογή.

Για τον έλεγχο πρόσβασης κατά τη σύνδεση των χρηστών χρησιμοποιείται η τεχνολογία cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγηης κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies που ορίζονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης (session cookies).

Ο δικτυακός τόπος καταγράφει επίσης προσωρινά κάποια μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών. Οι καταγραφές αυτές χρησιμοποιούνται για την ανάλυση επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου, την καταμέτρηση αριθμού μοναδικών επισκεπτών, και την αποφυγή δικτυακών επιθέσεων, ενώ διαγράφονται μετά από παρέλευση τριών μηνών. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP address) των συσκευών των επισκεπτών
  • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης σε κάθε ιστοσελίδα
  • Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
  • Έκδοση και όνομα προγράμματος πλοήγησης (User agent) όπως αποστέλλεται από τα ίδια τα προγράμματα
  • Διεύθυνση παραπομπής (Referrer) - η διεύθυνση της προηγούμενης ιστοσελίδας από την οποία πλοηγήθηκαν κάθε φορά οι επισκέπτες, εφόσον αποστέλλεται από το πρόγραμμα πλοηγησης που χρησιμοποιούν