Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επιλογή Κατηγορίας

Κατηγορία
  • Επιμόρφωση (T4E)  -  4607 διαθέσιμα μαθήματα
  • Επιμόρφωση - Εργαστήρια (LAB)  -  3146 διαθέσιμα μαθήματα

    Η κατηγορία «Επιμόρφωση - Εργαστήρια» αποτελεί έναν χώρο δοκιμών, όπου οι επιμορφούμενοι μπορούν να δημιουργήσουν δοκιμαστικά μαθήματα και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που αποκτούν στην επιμόρφωση. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα που βρίσκονται εδώ δεν αποτελούν μέρος της επιμόρφωσης και δεν απαιτείται εγγραφή σε αυτά.